top of page

about malas & me

Malas

Malas för mig  är både vackra påminnare om livets skönhet, 'outfit-förhöjare' och verktyg för meditation och kontemplation. 

En mala eller Japamala är ett österländskt radband, traditionellt med 108 pärlor. Den används inom buddhismen och hinduismen för att räkna mantran, chants eller böner. Den kan vara gjord av många olika material som trä, tex sandelträ, rudraksha, som är ett frö eller halvädelstenspärlor. Den 109:e pärlan på en mala kallas ofta 'guru bead', är lite större än resten av pärlorna och används för att hålla räkningen...

...Min förälskelse i malas är mystisk men jag har numera kapitulerat och njuter av att hitta på nya kombinationer av material och färger. Att skapa malas har för mig blivit ett konstnärligt uttryck. Jag blir helt lycklig när jag hittar på nåt jag gillar. Jag har tagit den klassiska malans form och tolkat om den på mitt eget vis och jag inspireras av allt möjligt som raggsockor, Mårbackapelargoner, Bohusläns klippor och chakrasystemets vibrerande färger och symboler för att ta några exempel.

 

Jag lägger också större vikt vid tofsen än vad som traditionellt görs och använder bla nordiskt lingarn och tjockare bomullsgarn i glada, rena färger. Till 'stationerna', som färgbrytning och i kombination med garnerna, använder jag halvädelstenar i olika färger.

 

Kristaller och halvädelstenar sägs ha specifika vibrationer och kan användas för att tex stärka kroppens chakran eller energicentra eller förstärka en intention. För mig är de både energiförstärkare och vackra påminnelser om livets skönhet.

 

Dras vi till en sten eller en färg är det kanske för att vi behöver fylla på med just den frekvensen? Eller helt enkelt för att vi blir glada av färgen? Jag tror på att välja det som känns rätt för dig.

English:​

Malas

A mala or Japamala is an Eastern rosary, traditionally with 108 beads. It is used in Buddhism and Hinduism to count mantras, chants or prayers. It can be made out of many different materials such as wood; like sandalwoood, rudraksha; a kind of dried seed or semi-precious stone beads. The 109:th bead on a mala is often called ’guru bead’, is a little larger than the rest of the beads and used to keep count.

My love affair with malas is mystical but I have long since surrendered och just enjoy putting together new combinations of materials and colors. Creating malas has become an artistic expression to me. It just makes me happy. I have taken the classic mala-shape and interpreted it my own way and I draw inspiration from just about anything and everything: ’Raggsockor’ (a very Swedish kind of grey wolly sock that I tend to live in during the cold swedish winter), Mårbacka-geranium (a classic Swedish kind of geranium with soft, pink flowers), the rocks of my home-coast Bohuslän and the chakras and their vibrant colors and symbos, just to name a few examples

 

I also like to put more emphasis on the tassel than is traditionally done. I use high quality, scandinavian, linnen yarn and thicker cotton yarn in bright colors. For the ’stations’, as color contrasts and in combination with the yarns, I use semi-precious stone beads in different colors.

 

Chrystals and semi-precious stones are believed to have specific vibrations and can be used to boost the chakras  or energy centers of the body or to strengthen an intention. To me they are both energy boosters and reminders of life’s beauty.

 

When we’re drawn to a chrystal or a color it might be because we need to ’refill’ that frequency? Or is it just because the color makes us happy? Maybe both? I believe in choosing whatever feels right for you.

bottom of page